Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Saturday 20/07/2024, 15:10:19

02/09/2006 10:34:37 pm
Jan Edling: "Hur många fler orkar vi försörja?" För ett år sedan fick utredaren Jan Edling sluta på LO för att han hade skrivit rapporten "Alla behövs". Där beskrev han det stora antalet personer utanför arbetsmarknaden och underströk betydelsen av reformer för fler jobb. Idag skriver Jan Edling i Aftonbladet på samma tema, men med nya siffror. Precis som förra gången rätt, relevant och läsvärt:

"I bästa fall kommer den säsongrensade sysselsättningen att uppgå till 79 procent i slutet av året.

Eftersom Sverige är ett land med en mycket hög andel äldre och barn är det inte rimligt att jämföra vår sysselsättningsgrad med andra länder. Andelen 20?64-åringar i Sverige utgör 59 procent av befolkningen. Bara Grekland, Nya Zeeland och Irland har en lägre andel.

I förhållande till hela befolkningen har vi en officiell sysselsättningsgrad på 45 procent (i praktiken är siffran inte ens så hög, eftersom vi måste räkna bort sjukfrånvaro, ledighet och annat från detta). Det betyder att varje sysselsatt måste försörja dels sig själv, dels 1,2 andra som är barn, äldre eller icke sysselsatta i arbetsför ålder.

Under kommande år kommer de sysselsatta att få allt fler att försörja eftersom antalet äldre växer snabbt. Statistiken visar att vi skulle behöva ha en sysselsättningsnivå på 85 procent för att våra barns försörjningsbörda inte ska öka jämfört med i dag. Om vi väljer att nöja oss med 80 procents sysselsättning kommer våra barns börda att vara lika stor som den vi själva upplevde under de värsta krisåren på 1990-talet. ...

Om vi inte diskuterar dessa ödesfrågor på toppen av en högkonjunktur ? när ska vi då göra det? Jag befarar att problemen kring sysselsättning och välfärd kommer att vara betydligt svårare att lösa i den lågkonjunktur som trots allt väntar runt hörnet."


Läs hela artikeln här - >

<-- Home
RSS 2.0