Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Wednesday 04/10/2023, 02:40:02

18/01/2008 11:42:00 am
Egna pengar gör oss trygga och generösa. Det sägs ofta att vi inte blir lyckliga av pengar. Ibland sägs att pengar rentav skapar olycka. Ofta porträtteras de som har mycket pengar som snåla. Idag presenteras en undersökning bland personer olika stora besparingar, utförd av United Minds. En intressant slutsats är att vi påverkas tydligt av om vi har besparingar eller inte. Och än mer intressant är att vi tycks inte bara känna oss friare med mer egna pengar utan också blir mer jämställda och generösa. Nog så goda argument för att sänka skatter så fler får behålla mer av sina egna pengar!

Ladda ned hela undersökningen här - >

<-- Home
RSS 2.0