Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Wednesday 04/10/2023, 01:37:01

25/01/2008 9:42:26 am
Haveri. Samtidigt som de senaste opinionsmätningarna visar ett stort gap mellan regering och opposition blottläggs striderna inom socialdemokratin. Pär Nuder sparkas av Mona Sahlin via uppgifter till Aftonbladet inför öppen ridå.

Regeringen har med rätta granskats rejält under sin första tid. Som alla reformregeringar har den mött motstånd och många drar in sitt stöd - vilket tenderar vända med tiden. Nu flyttas sökarljuset till oppositionen.

Är det verkligen någon som skulle vilja ha socialdemokraterna i regering? Kan någon aktivt stödja ett stridande parti utan nya idéer? Därtill ett parti som inte har en enda överenskommelse med de tilltänkta stödpartierna.

Svårt att tänka sig.

<-- Home
RSS 2.0