Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Tuesday 16/07/2024, 06:11:01

30/01/2008 9:25:06 am
I DI: Reformera socialförsäkringarna. Regeringen har föreslagit ett förbud mot privata avtal som ger ersättning vid sjukdom över 75 procent av lönen. Detta är naturligtvis ett brott mot viktiga principer och motverkar att människor tar ansvar för sin egen trygghet. Men regeringen har ett viktigt argument i form av att de privata tilläggen blir billiga, vilket betyder att många kan ha råd med dem. Och då minskar viljan att arbeta igen - och de offentliga utgifterna för grundskyddet ökar. Men då är det ju de offentliga grundnivåerna som är för höga. Lägre grundnivåer skulle skapa ett mer rättvisande pris för tilläggen och inte snedvrida incitamenten att arbeta. Det må så vara att den offentliga ersättningen inte kunde sänkas mer av politiska skäl. Men då kan det vara en utgångspunkt i en diskussion om en mer omfattande, långsiktig, reform av socialförsäkringarna. Modellen kan vara pensionsreformen och de offentliga nivåerna sänkas tydligt, till förmån för privata avtal och försäkringar. Det skriver undertecknad om i Dagens Industri, läs artikeln här.

<-- Home
RSS 2.0