Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Wednesday 27/09/2023, 10:55:19

13/02/2008 10:25:51 am
Den lögnaktiga vänstern. Andreas Malms påstående i en artikel i DN Kultur att Johan Norberg skulle vara islamofob är naturligtvis en grotesk lögn. Johan är en av de tydligaste och flitigaste kämparna för öppna gränser, religionsfrihet och ett mångkulturellt samhälle. Att hans engagemang är starkt och äkta vet jag väl sedan bland annat vårt engagemang i Medborgarnas flyktingbudsman, MFO.

Varför ljuger Malm? En förklaring är möjligen att det har vänstern alltid gjort - inte ens Marx var först med det. I sin tur förklaras det rimligen av att deras case inte kan underbyggas av fakta. En annan förklaring är möjligen Malms egna tillkortakommanden. Jag debatterade med honom i TV en gång, vilket gick erkänt dåligt för honom. Lättare att gömma sig bakom tangenterna om man ljuger.

Självklart måste DN Kultur ta in en rättelse och porta Malm. Redaktören Maria Schottenius måste be Johan om ursäkt. Vidare bör hon tydligt utveckla hur den redaktionella policyn ska ändras för att förhindra dylikt i framtiden.

<-- Home
RSS 2.0