Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Wednesday 27/09/2023, 09:51:31

13/02/2008 10:39:57 pm
Utrikesdeklaration. Den svenska regeringens Utrikesdeklaration, som utrikesminister Carl Bildt idag läste upp i riksdagen och som sedan debatterades, är en enda stor omvärldsanalys blandat med strategier för påverkan. Årets Utrikesdeklaration är ett dokument som vilar tydligt på en optimistisk syn på den globala utvecklingen och har ambitionen att i tid identifiera utmaningar. Några små punkter är värda att notera särskilt:

Regeringen avviker från hysterin och talar om "klimatutmaningen", inte "klimathotet". Vidare nämns "presidentskiftet" i Ryssland, med en tydlig pik om att det inte är ett verkligt val. Tillväxt och företagande betonas särskilt i bekämpandet av fattigdom - nog så ovanligt i dessa sammanhang. (1/3 av världens befolkning påpekas bo i länder med tillväxt över 10 % om året.) Och regeringen vill avsluta Kroatiens EU-medlemskapsförhandlingar under det svenska EU-ordförandeskapet.

Det är många breda drag och mindre detaljer, en följd av olika ministrar på UD, flera regeringspartier och internationella organisationer. Men också flera tydliga linjer, som betoningen på EU. Sverige har en aktiv utrikespolitik och har lyckats skapa flera roller av betydelse - vilket även framgår när utländska diplomater kommenterar nu för tiden.

<-- Home
RSS 2.0