Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Tuesday 05/12/2023, 22:59:20

25/02/2008 10:09:36 am
Vår i luften. SMHI konstaterar idag att nu har deras definition av vår - över noll grader i dygnsmedeltemperatur i mer än sju dagar - uppfyllts. Så varmt har det inte varit så tidigt sedan mätningarna började år 1756. Oavsett orsak känns våren ganska välkommen...

<-- Home
RSS 2.0