Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Thursday 25/07/2024, 01:29:29

25/02/2008 10:48:40 am
Välfärdsstatens mentala fångar. Ofta i debatt med försvarare av en omfattande välfärdsstat, som Bengt Westerberg och nu senast Andreas Bergh, möts man av ett intressant argument: "Eftersom vi alla ändå behöver vård/omsorg/utbildning/pension så kan ju staten lika gärna sköta det."

Med ett statiskt ekonomiskt synsätt ser det kanske ut som att det i vilket fall måste bli en ekonomisk överföring från den enskilde till en leverantör av detta. Ingen skillnad om alla måste välja staten jämfört med om man får välja mellan stat, marknad och familj. Men det är naturligtvis en rad skillnader:

1. Man får just välja. Inte bara inom det statliga utbudet utan bredare. Får man behålla sina pengar kan man tacka ja eller nej till det staten erbjuder. Och man kan välja omfattning, inte bara variant. Vill man inte ha statlig sjukförsäkring kan man spara, investera, köpa privat, arvodera farmor - eller något annat.

2. Ett utbud som inte finns i ett samhälle där staten tar hand om välfärden skulle kunna växa fram. Försäkringsbolag, fackföreningar, organisationer - de skulle kunna erbjuda nya lösningar. Och eftersom kreativitet följer av konkurrens och mångfald skulle sådant som staten aldrig hade kommit på sannolikt uppstå.

3. I förlängningen uppnås sannolikt en rad dynamiska effekter. För det första får alla leverantörer incitament att locka kunder. Idag är vi alla bara besvärliga kostnader för staten. För det andra skulle konkurrensen sannolikt leda till ett bredare utbud och billigare tjänster.

Med andra ord skapar ett välfärdssamhälle - istället för välfärdsstat - inte bara mer frihet utan också bättre välfärd.Från debatten med Andreas Bergh, som man nu också kan lyssna på här.

<-- Home
RSS 2.0