Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Tuesday 05/12/2023, 23:45:21

28/02/2008 9:31:09 am
VAB. Diskuterade imorse på P1 Moderaternas nya förslag om att införa jämställdhetsbonus också vid vård av sjukt barn med partisekreterare Per Schlingmann - för dagen hemma med sjukt barn. Möjligen ett begränsat förslag, och med goda intentioner. Men också ett förslag som bygger på en misstro mot människors frihet och idén om att politikerna ska styra medborgarna snarare än tvärtom. Dessutom angriper det snarare ett symptom än orsakerna till ojämställdhet, som står att finna i arbetsmarknaden. Att kvinnor är inlåsta i offentlig sektor och kollektiv lönebildning är två områden som skulle behöva liberaliseras istället.

Lyssna på programmet här - >

<-- Home
RSS 2.0