Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Tuesday 16/07/2024, 04:28:09

07/03/2008 12:47:13 pm
M-stämma. Nu åter i Sverige, närmare bestämt Göteborg. Ska strax tala om framtidens välfärd och diskutera ämnet med Stefan Ackerby från SKL och Iréne Wennemo från LO. 1700 moderater på plats, många man känner. Stötte ihop med en glad finansminister Anders Borg som påpekade att han även i sitt anförande idag hade hänvisat till min bok. I eftermiddag hemåt, mot Stockholm. Äntligen.

<-- Home
RSS 2.0