Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Wednesday 04/10/2023, 02:45:42

11/03/2008 12:14:38 pm
Sverige inte längre på jumboplats. Nu verkar, enligt vissa källor, Danmark ha passerat Sverige i skattetryck. Eller rättare sagt, Sverige har passerat Danmark - för det är vårt skattetryck som sjunker. Det är mycket viktigt och bra - och beräknas fortsätta. Fler får behålla mer av de pengar de arbetar ihop.

<-- Home
RSS 2.0