Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Wednesday 04/10/2023, 01:55:08

13/03/2008 1:25:48 pm
Lokalt företagsklimat. Nu snart på väg till Karlskrona för att även där hålla ett förhoppningsvis inspirerande anförande om hur det lokala företagsklimatet kan förbättras. Svenskt Näringsliv har mätt detta i alla svenska kommuner sedan 1999. Ett bra verktyg för lokala politiker.Med regionchef Eva Östling Ollén i Kristianstad.

<-- Home
RSS 2.0