Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Wednesday 27/09/2023, 10:04:38

23/05/2008 2:32:04 pm
En droppe i havet. Idag publicerade DI ytterligare en replik i eurofrågan av Jesper Katz. Där tar han upp ett nytt spår, där han vill påstå att eurons positiva effekter på handeln är små. Som stöd för detta hänvisar han till en rapport av Clas Wihlborg, beställd av EU-kritiska Junilistan. Fabian Wallen och jag bemöter detta påstående i vår eurorapport, vilket Katz vet eftersom han har läst den. I vilket fall bygger den på ett mycket begränsat underlag. Framför allt är den en droppe i havet av internationell forskning på detta område. Och den är i stort sett den enda avvikande rösten i samlingen. För en översikt skulle jag hänvisa till Richard Baldwins omfattande genomgång "The Euro′s Trade Effects" (ECB). Med detta underlag blir slutsatsen annorlunda.

<-- Home
RSS 2.0