Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Friday 19/07/2024, 22:59:48

19/06/2008 10:03:25 am
I Entreprenör om euro och parasitsamhället. I senaste numret av Entreprenör har undertecknad bidragit med två kortare ledare. Den första handlar om euron, som fyller tio år, och kan läsas här. Den andra behandlar vad som i ekonomisk forskning brukar kallas "the rent-seeking society":

"Gratis är gott, lyder ett halvt skämtsamt uttryck. Det finns däremot ingen gratis lunch, har Milton Friedman påpekat. Båda dessa påståenden är sanna. Vi uppskattar att få saker så billigt som möjligt, och det finns inget billigare än något helt utan kostnad. Problemet är att allt har en kostnad. Betalar man inte själv måste någon annan göra det.

Politiker lovar gärna gratis förmåner, från tandvård till a-kassa. Men någon måste alltid skapa de resurser som politikerna generöst lovar bort. Då tas omfattande skatter in från dem som skapar resurserna för att betala "gratis" förmåner åt andra. Detta får långtgående inverkan på vad som är lönsamt i samhället, vilka metoder som gör att man kan förbättra sin situation.

Det blir helt enkelt olönsamt att arbeta eller driva företag för att förbättra situationen. Istället premieras de som har en stark röst som kan få förmåner via staten av politiker. I ekonomisk forskning brukar detta kallas "the rent-seeking society" ? ett lämpligt uttryck på svenska vore "parasitsamhälle"."


Läs hela artikeln här. Strax efter jag skrev detta talade Lars Ohly om samhällets parasiter. Vi menar inte samma sak - han vill ju ha ett "rent-seeking society". Han pekar istället ut enskilda individer (på Stureplan) som parasiter. Jag kritiserar tvärtom hans samhällsmodell som tvingar många att överge produktiv verksamhet till förmån för att leva av andras resurser.

<-- Home
RSS 2.0