Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Wednesday 04/10/2023, 01:16:28

24/06/2008 12:12:47 pm
Euro och Rove. Det är en del att planera inför politikerveckan i Visby, inte minst olika evenemang man själv ska medverka i. Ett sådant är Hill & Knowltons Tvekampen, där jag ska debattera "ja eller nej till euro" med Jesper Katz. Detta på tisdagen, mingelstart kl. 1730, debatt fr o m 1800, allt på Wisby Hotell. Välkommen! Samma dag för övrigt även deltagande i middag med Karl Rove, George W Bushs främste rådgivare - av Bush kallad "the architect" bakom Bushs återval 2004.

<-- Home
RSS 2.0