Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Thursday 25/07/2024, 02:41:42

06/07/2008 11:43:53 am
Samhället och staten. Fredagens rapport från Munkhammar Advisory och gårdagens debattartikel i Aftonbladet har kommenterats på en del bloggar, se bland annat här, här, här, här och här. Den här bloggaren tror sig ha funnit en motstättning mellan rapporten och artikeln - att undertecknad inte kan skilja på stat och samhälle. Det komiska är att just det stycke han citerar använder dessa begrepp exakt på det vis rapporten rekommenderar:

"Särintressen kan skada samhället allvarligt. De vill ofta ha privilegier av staten, skickar notan till alla andra - och samhället tappar utvecklingskraft. I ett sådant samhälle är det förmågan att påverka politiker som avgör ens framgång - inte kompetens, risktagande eller ansträngning."

Läs själv i rapporten här. Så var det med det.

<-- Home
RSS 2.0