Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Thursday 25/07/2024, 03:14:10

18/08/2008 7:52:21 pm
Nato-medlemskap nu! Regeringen har, med stöd av övriga riksdagspartier efter möte i Utrikesnämnden, således beslutat att Sverige avbryter alla militära kontakter med Ryssland. Bra. Sverige tillhör nu de EU-länder som vill ha en tuff linje mot Ryssland.

Men nu har också ett möjligheternas fönster öppnats vidare än någonsin. Idag finns antagligen ett starkt stöd för svenskt inträde i Nato. Kanske kan även Socialdemokraterna se på situationen med nya ögon.

Att Sverige inte är med i Nato har en historisk förklaring i form av hänsynen till Finland. Det fanns dock aldrig någon större moral i denna politik. Och bakom ridåerna skedde ett omfattande samarbete, eftersom Sverige självklart var ett västland.

Idag har Sverige ett långtgående samarbete med Nato. Svensk militär får bara inte vara med i ledningsrummet. Jag bidrog för ett decennium sedan till att Folkpartiet blev för Natointräde. Nu är tillfället här.

Illustrativt nog har Nato på tisdagen toppmöte om krisen, där Sverige bisarrt nog inte finns represneterat.

<-- Home
RSS 2.0