Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Wednesday 04/10/2023, 01:46:34

26/08/2008 12:52:29 pm
Dyrt med kompetens i Sverige. Efter regeringens sänkta skatter för låginkomsttagare betalar de nu relativt låg skatt i Sverige. Medel- och höginkomsttagare betalar dock fortfarande höga skatter, särskilt om arbetsgivaravgiften räknas in.

Nedan en bild från Dan Johansson på Ratio. Den visar kostnaden i Nederländerna, Nederländerna (med expertskatt), Schweiz, Storbritannien och Sverige för att anställa en engelsk finansdirektör. Utgångspunkten är att denne ska få ut lika mycket efter skatt oavsett land.

Stapeln längst till höger är kostnaden i Sverige. Som synes ligger nivån 50-60 procent högre än i de andra konkurrentländerna. Detta får naturligtvis en rad konsekvenser.

Det blir mindre attraktivt att förlägga produktion som kräver kvalificerad arbetskraft i Sverige. Och skulle man dra ned arbetskraftskostnaden till samma nivå som i de andra länderna - men behålla skatterna - får personen behålla avsevärt mindre. Då blir det mindre attraktivt att arbeta här.

Det är viktigt att låginkomsttagare har starka incitament att arbeta. Men i den globaliserade ekonomin är det viktigt att länder kan attrahera avancerad produktion och kvalificerad arbetskraft. Då måste skatterna sänkas även för dem, och avskaffande av värnskatten är ett viktigt första steg.

<-- Home
RSS 2.0