Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Thursday 25/07/2024, 03:39:16

30/08/2008 11:46:29 am
S-kampanj på DN:s ledarsida. Det verkar belagt att Jan Björklund vid något av de tusentals tillfällen han har refererat till studier av den svenska skolan borde ha sagt "en av de sämsta" när han sade "sämst". PJ Anders Linder går idag i Svenska Dagbladet igenom ett dussin ledande studier som dock bekräftar Björklunds bild.

De politiska kampanjmakarna ser dock sin chans. På ledarplats i Dagens Nyheter skriver kolunmnisten - och f d statssekreteraren (s) - Lotta Fogde att Björklunds påståenden saknar "faktagrund" och inte har med "kalla fakta att göra". Hon kallar rentav det hela för "bluffen".

Självklart vet Lotta Fogde att det hon skriver är trams. Men hon ser sin partipolitiska chans att nedgöra en av de mest framgångsrika borgerliga politikerna på senare år. Av något fel på marginalen byggs ett påstående om att allt han har sagt var fel. Björklund borde ha varit noggrann nog att inte ge den chansen förvisso.

Sedan skyller hon mediernas bristande granskning på att "bluffen" har kunnat fortgå. Naturligtvis finns även andra granskare - inte minst hennes eget parti. Att de inte har hittat fel i Björklunds utsagor visar förstås att de har varit korrekta.

Fogdes text handlar inte om sanning eller granskning utan om partikampanj. Och S-kampanjer borde inte vara en aktivitet för DN:s ledarsida. Den nye politiske redaktörens första uppgift bör vara att avsluta Lotta Fogdes kontrakt. Hon kan skriva på tramssidor som Aftonbladets ledarsida istället.

<-- Home
RSS 2.0