Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Wednesday 04/10/2023, 01:31:45

04/09/2008 8:47:30 pm
Villabloggen. Mannen som gjorde fastighetsskatten till en av 2006 års främsta debattämnen - Joacim Olsson - driver numera en blogg. Bästa källan till argument och anekdoter för bättre villkor för villaägare, också med en principiell grunduppfattning om vikten av privat ägande.

Uppdatering: Som Joacim konstaterar lämnade euroområdets centralbank ECB igår styrräntan oförändrad på 4,25 % medan riksbanken höjde till 4,75 %. Att vi har krona och inte euro motsvarar således en skillnad i ränteutgift på 7000 kr per år för den som har ett bostadslån på två miljoner.

Uppdatering två (apropå euro): Skånska Höganäs blir en eurozon. De inför euron som parallell valuta. Sverige blir alltmer ett land med dubbla valutor. Bara införande av euro kan göra så vi har en huvudvaluta.


Följ bloggen här - >

<-- Home
RSS 2.0