Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Wednesday 04/10/2023, 03:10:13

20/09/2008 2:19:27 am
Om FRA-debatten. FRA-debatten har - för många helt oväntat - blivit årets stora inrikespolitiska debatt. Om detta kommer Hill & Knowlton att arrangera ett lunchseminarium under min ledning. Arne Modig, Camilla Lindberg, Henrik (HAX) Alexandersson och Sofia Nerbrand diskuterar. Den 25 september kl. 1130-1300. Anmälan till event@hillandknowlton.com.

Detta är inte ett seminarium om FRA. Det är ett seminarium om FRA-debatten: Vem satte dagordningen? Varför fortsätter debatten? Hur kunde regeringen bli så överrumplad? Vad betyder nya medier?

<-- Home
RSS 2.0