Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Wednesday 04/10/2023, 02:15:43

25/09/2008 1:10:42 pm
Konkurrenskraft ger kreativitet och kultur - inte tvärtom. Idag presenterade Nima Sanandaji och undertecknad en rapport utgiven av Stockholms Handelskammare. Där granskas teorier om urban utveckling, av framför allt Richard Florida. Politiska ledningar i många av världens - och Sveriges - städer har anammat idéer om att satsa på kultur snarare än näringsliv. Floridas budskap tolkas som att kultur och kreativitet skapar tillväxt och jobb. Vi anser motsatsen och anför i rapporten en rad exempel på detta. Först kommer företagen, sedan kommer goda effekter som tolerans, kreativitet och blomstrande kultur.

Uppdatering: På Svenska Dagbladets ledarsida skriver Sanna Rayman rätt utförligt och positivt om rapporten, läs här och Andreas Krohn skriver på Handelskammarbloggen här.

Läs mer och ladda ned rapporten här (pdf) - >

<-- Home
RSS 2.0