Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Wednesday 27/09/2023, 09:35:26

26/09/2008 10:53:39 am
I Entreprenör om det okända reformlandet och Sarah Palin. I senaste numret av Entreprenör, som kommer ut idag, skriver jag en kort ledare om varför det är bättre för Europa och Sverige om McCain/Palin vinner i USA:s presidentval. Jag har också en ledare om det okända reformland som vi kan lära mycket av (läs hela artikeln här och få reda på vilket landet är):

"Ibland behöver man inte gå över ån efter vatten. Det finns ett historiskt sett makalöst reformland att inspireras av. Den reala inkomsten per person där är 1 600 procent högre idag än för 180 år sedan, trots att befolkningen är flera gånger större.

Landet har präglats av intensiva reformperioder, där hinder för skapande verksamhet har rivits. Frihandel, näringsfrihet, fri invandring, finansiell frihet - det var delar i en av de tidiga reformvågorna.

Med den ansvarige ministerns ord väcktes de "slumrande krafter" som skulle bygga ett dittills oanat välstånd. Bakslag följde, men också nya reformperioder.

Den senaste intensiva reformperioden, kring 1990-talets början, handlade också om avregleringar, valfrihet och öppenhet. Mellan 1985 och 2005 ökade landet 20 placeringar i ekonomisk frihet. Resultaten blev slående och bestående; den ekonomiska tillväxten blev en av de högsta i Europa.

På 10 år ökade reallönerna 30 gånger mer än de 20 åren dessförinnan. När reformer frigjorde skapande krafter märktes det i vanliga människors vardag - i utlandsresor, restaurangbesök, klädinköp och mycket annat."

<-- Home
RSS 2.0