Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Saturday 02/12/2023, 12:53:31

02/10/2008 7:32:51 pm
Sahlin och Ahlin - i Schoris och Palmes fotspår. Mona Sahlin kritiserar Carl Bildt för att ha stött Georgien så tydligt i konflikten att de ryska relationerna med Sverige blev tillfälligt frostiga. Och nu säger sig den utrikespolitiske talesmannen Urban Ahlin vara tveksam till att Sverige ska agera skyddsmakt för Georgien. Det vill säga diplomatiskt ombud gentemot Ryssland. Detta med motiveringen att det skulle vara ett "problem" i relationerna med Ryssland. Sverige ska alltså böja sig för ryska krav istället för att stå upp för ett litet demokratiskt reformland som utsätts för rysk aggression. Den som trodde att socialdemokraterna hade ändrat sig sedan det kalla krigets feghet och velighet mellan öst och väst hade tydligen fel.

<-- Home
RSS 2.0