Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Wednesday 27/09/2023, 11:20:48

07/10/2008 3:06:14 pm
Vård på Walmart ökar tillgängligheten. Idag publiceras en artikel av undertecknad inom ramen för Svenskt Näringslivs Reformbank om en ny och spännande företeelse som förbättrar sjukvården i USA:

"Gå in på ICA och handla - och få behandling för en förkylning eller magåkomma av sjukvårdspersonal i en avskild del i livsmedelsbutiken. Detta är alltmer vardag i USA, där så kallade "retail clinics" - dagligvarukliniker - sprider sig snabbt.

Säg sjukvård och man tänker lätt på en institutionsliknande byggnad där det bara bedrivs sjukvård. Så har det varit under lång tid. Ordets makt över tanken är stor. Detta förändras nu i USA genom en entreprenörsdriven utveckling.

Först kom MinuteClinic, med 22 kliniker i 2 delstater, vilket snabbt växte till 81 kliniker i 10 stater. Därefter har en rad liknande företag startats, såsom InterFit och EdiClinic, med flera hundra kliniker, och en rad mindre företag. ...

Personen i behov av vård betalar en avgift på plats, vanligen cirka 15 dollar, men deras försäkringsbolag täcker huvuddelen av kostnaden. Inriktningen är att diagnosticera och behandla akuta besvär. Klinikerna behandlar vanligen 25-40 åkommor.

En opinionsmätning bland dem som har använt dagligvaruvården genomförd på uppdrag av Wall Street Journal visade att de allra flesta är nöjda. 92 procent tyckte att det var bekvämt, 89 procent var nöjda med kvaliteten och 80 procent var nöjda med priset."


Läs hela artikeln här - >

<-- Home
RSS 2.0