Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Friday 19/07/2024, 22:35:53

07/11/2008 11:31:11 am
Flyktingavtal. I morgonens nyhetspanel på TV4 diskuterades Obama, homoäktenskap och Moderaternas förslag om avtal med flyktingar. Det blev ingen riktig fart på diskussionen förrän med det sista ämnet. Som jag förstår det ska flyktingar skriva på ett avtal med staten där de förbinder sig att göra saker som att lära sig svenska. Jag tror det är bra, för då finns inga oklarheter om vad som förväntas. Avtal är generellt positiva för båda parter, det innebär åtagande från båda håll. Dessutom tror jag att det kan minska en del kritik mot öppna gränser; ställs det krav kommer färre att anse att folk kommer hit helt kravlöst. USA är ett bra exempel på ett inkluderande land där de nyanlända alltid har fått skriva på ett avtal.

<-- Home
RSS 2.0