Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Sunday 14/07/2024, 03:30:22

17/11/2008 11:24:50 am
Frihet genom förändring - inte förvaltande! Som ny medlem blev jag inbjuden att skriva i min moderata hemförenings medlemstidning Österåkersmoderaten - vilket jag gärna gjorde. Publiceras i senaste numret på sidan tre, kan läsas här (pdf).

<-- Home
RSS 2.0