Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Wednesday 27/09/2023, 10:28:15

21/11/2008 9:02:01 am
Ingen a-kassa...? Morgonens Nyhetspanel på TV4 kom att behandla VD-lönen på Posten, Thomas Quick och fildelningslagen. Tyvärr togs därmed inte varslen i industrin upp, vilket var sagt. Eftersom det var min huvudgren får jag kommentera det här. Varslen, de största på 18 år, är en följd av den kraftiga internationella inbromsningen, och del i en större global omstrukturering av näringslivet. Svaret är dock inte förhastade stimulanser och bidrag, som Thomas Östros förordar. Däremot kan viktiga reformer tidigareläggas.

I det sammanhanget diskuteras a-kassan, som kallas "förstörd" av Sahlin & Co. Bisarrt. För det första har den bara sänkts några procentenheter. För det andra har många tillägg ovanpå den nivån. För det tredje finns en rad andra mekanismer - som omställningsavtal - som skapar trygghet i omställningen. För det fjärde, och viktigast, är beroendet av a-kassan en följd av att de flesta har mycket begränsade egna besparingar. Hade vi inte i alla år tvingats betala höga skatter till bl a a-kassa skulle fler ha kunnat spara ihop till en årslön på banken, vilket verkligen ger trygghet.

Uppdatering: På frågan vad Postens VD skulle göra föreslog jag i nyhetspanelen att han själv skulle ta initiativ till att sänka sin lön. Dagen efter tog han ett sådant och avstod hela lönen - att gå för långt, enligt min mening.

<-- Home
RSS 2.0