Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Wednesday 27/09/2023, 11:01:44

28/11/2008 12:49:40 pm
Kom ihåg var du läste det först! Tre viktiga förslag för framtidens välfärd:

- Öppna upp välfärdstjänsterna för entreprenörskap och konkurrens.

- Påbörja privat finansiering av välfärdstjänster - enda sättet utbudet kan öka.

- Flexibel pensionsålder som uppmuntrar fortsatt arbete.

Det är centrala förslag i Långtidsutredningen 2008, som presenteras idag. (Den utarbetas av tjänstemän på Finansdepartementet.)

Men förslagen framfördes redan, med samma motiveringar, 2004 - i min bok Sagan om välfärdens återkomst.

<-- Home
RSS 2.0