Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Wednesday 27/09/2023, 11:35:19

08/12/2008 3:55:04 pm
Näringsminister Wetterstrand och utrikesminister Ohly? Så har de då enats om att vilja bilda regering - s, v och mp. Framför dem ligger en lång väg av att försöka komma överens i sak, om energi, skatter, EU, budgetregler, med mera. Nu blir alternativen tydliga, vilket är välkommet. Mot Alliansen står en traditionell vänster - i ett läge då alla funderar på hur vi ska få fart på ekonomin. Vad vi sannolikt också vet är att den möjliga förnyelsen av socialdemokratin har ställts in.

<-- Home
RSS 2.0