Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Tuesday 26/09/2023, 08:50:08

13/12/2008 9:39:43 pm
Att bidra eller få bidrag. När varvsindustrin i Frankrike på 1980-talet hade blivit djupt olönsam - och var beroende av statliga subventioner - var Alain Madelin industriminister. Han bestämde sig för att slopa subventionerna, vilket skulle innebära att omrking 10 000 personer förlorade jobbet. Då bestämde han sig för att ta ett års subventioner och ge till de anställda och sedan lägga ned alltihop. Med detta var samtliga inblandade mer än nöjda - och ett år senare var problemet och kostnaden ur världen. Därefter inrättades frizoner för företagsamhet med lägre skatter och färre regleringar i dessa områden. På det viset fick nya företag lättare att etablera sig och växa. Se där ett annat sätt att hantera svensk bilindustri - snarare än att avsätta 28 miljarder (mer än en miljon per anställd) för att hålla liv i olönsamma företag.

<-- Home
RSS 2.0