Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Wednesday 27/09/2023, 10:46:35

23/12/2008 12:49:04 am
Bättre välfärd utan värnskatt. Så har ännu en forskare dragit slutsatser om värnskattens eländiga effekter. Självklart motverkar den utbildning och arbete. Men dessutom ger den lägre lön - redan före skatt. Och att avskaffa den leder inte till ett bortfall av offentliga intäkter. Alla vinner på att den tas bort - medborgarna får behålla mer pengar och det offentliga får ingen minskning.

<-- Home
RSS 2.0