Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Sunday 2021-10-24, 21:44:22

2009-01-19 11:26:00
Anders Isaksson. En skarp analytiker med väl vässad penna - och en av de mest klarsynta bedömarna av arbetarrörelsen, inte minst i ett historiskt perspektiv - lämnade scenen i och med Anders Isakssons bortgång. Han var minst sagt skeptisk till arbetarrörelsens omfamnande av den stora staten under det galna kvartssekel som tog sin början på 1960-talet, en utveckling han ansåg svek rörelsens rötter. Det är en förlust att inte få ta del av hans bedömningar av hur arbetarrörelsen kommer att utvecklas i globaliseringen och det nya Europa, och hur socialdemokratin ska klara av att vara ett koalitionsparti. Vågar man hoppas att DN ger ut en pocket med hans kolumner?

<-- Home
RSS 2.0