Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Sunday 2021-10-24, 20:37:31

2009-01-24 08:50:18
Farväl till världsundergången. Väl hemma i snöfallets Sverige ter sig den globala uppvärmningen avlägsen. Icke desto mindre vill jag tipsa om en strålande bok i ämnet, med titeln ovan, av Stefan Fölster.

Förutom att avfärda de grundlösa spekulationerna om en katastrof kritiserar han även dem som inte vill ta seriösa analyser på allvar. Detta görs utifrån en modell av hur människor tenderar reagera inför kriser - i panik, förnekelse eller rationellt.

Bortom panikdebatten och förnekandet finns seriösa data om klimatförändirng. Vårt klimat har alltid förändrats i olika perioder, och detta är sannolikt en sådan. Han berättar hur forskare och entreprenörer redan utformar mängder av smarta lösningar för att hantera förändringen.

Mänskligheten uppstod tack vare en tidigare global uppvörmning och fick sedan utstå istid, med minimala medel. Vi är anpassningsbara, och har idag väldiga resurser att förfoga över. Men vi måste utgå fårn en korrekt verklighet och låta fria entreprenörer hitta smarta lösningar.

Då lär våra liv fortsätta förbättras, även om jorden blir något varmare.

<-- Home
RSS 2.0