Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Friday 31/03/2023, 17:57:45

12/01/2005 3:50:39 pm
Seger för individuell likabehandling! Lika behandling av individer respektive kvotering av grupper - på grundval av kön, ålder, ursprung eller annat - kan aldrig förenas. De är två motstridiga principer, olika eller lika behandling. De två principerna får vida konsekvenser och har djupa ideologiska och historiska rötter. I USA, till exempel, kämpade den gamla medborgarrättsrörelsen för lika rättigheter. Idag tror en del företrädare för så kallade utsatta grupper att dessa bör kvoteras in här eller där - vilket står i motsats till den gamla traditionen. Även i Sverige förs denna debatt. Nu har principen om lika behandling vunnit en stor seger av tydlig principiell betydelse. Uppsala tingsrätt har beslutat att det var otillåtet av Uppsala Universitet att reservera 30 av de 300 platserna på juristlinjen för dem som har båda föräldrarna utrikes födda. Två studenter som inte antogs trots att de hade högre betyg än de 30 med båda föräldrarna utrikes födda anmälde universitetet. Bakom processen står juristen Gunnar Strömmer, som har startat och leder Centrum för rättvisa. Segern är en stor framgång för Strömmer och hans försvar för individer och deras rättigheter.
Läs mer om beslutet här - >

<-- Home
RSS 2.0