Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Sunday 2021-10-24, 21:46:25

2009-02-21 14:28:46
Euro och fred. Den som lyssnade på gårdagens debatt om euro fick höra Stefan Carlén driva med vad euroanhängarna påstod 2003. Bland annat påstod han - felaktigt, självklart - att anhängarna hade sagt att ja till euro gav fred i hela världen.

Kampanjer innehåller alltid tillspetsningar och överdrifter. Så var det då också, på båda sidor, även om jag anser att det inte gör oss klokare i eurofrågan idag att diskutera kampanjerna 2003. Men vad sades, och vad är relevant att säga, om euro och fred?

Jo, att det europeiska samarbete som idag är EU har sitt främsta ursprung i en strävan efter fred. Den ekonomiska integrationen, där euron idag är en central del, användes som huvudsakligt medel. Det är en viktig och relevant komponent i att förstå vad EU är, och det är inte fel att nämna i Sverige, som saknar denna krigserfarenhet.

På ett sätt är raljerandet med fredsfrågan ett tecken på EU:s framgång. Men raljerandet kan också bli både ohistoriskt och inskränkt i ignorerandet av tragiska erfarenheter hos många européer.

<-- Home
RSS 2.0