Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Sunday 2021-10-24, 20:54:49

2009-02-25 19:59:32
På hemmaplan. Idag talade jag således på Svenskt Näringsliv i Visby. Mycket trevligt och intressant. Till exempel fick jag veta att det är 25 procents moms på en levande tjur, men när veterinären har konstaterat att tjuren är död och ska bli livsmedel ska det vara 12 procents moms. Jag lärde mig även att den så kallade "allmänna löneavgiften", som är en skatt på lönen och en del av arbetsgivaravgiften har stigit från 3,07 procent 2005 till 7,49 procent i år. Varför? Jo, för att sjukskrivningskostnaderna har gått ned så avgiften till sjukkassan har sjunkit (en annan del av de 32 procenten arbetsgivaravgift). En annan del av arbetsgivaravgiften har alltså höjts helt godtyckligt för att bibehålla de totala intäkterna till statskassan. Få om ens någon känner till detta eftersom det är dolda avgifter - men det är 100 miljarder vi betalar in. Vad var det Colbert sade om att plocka fjädrarna av gåsen?

<-- Home
RSS 2.0