Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Sunday 2021-10-24, 19:38:32

2009-02-26 10:36:37
Dansk inspiration. I Danmark tillsatte den borgerliga regeringen en Skattekommission, ledd av den förre socialdemokratiska skatteministern Carsten Koch. Dess förslag - med titeln "Lägre skatt på arbete" - har presenterats. Ett av förslagen, som den danska regeringen just har tillkännagivit att den kommer att genomföra, är en sänkning av den högsta inkomstskatten från 63 till 55 procent. Syftet är att göra det mer lönsamt att arbeta, vilket brukar leda till att människor faktiskt också arbetar mer. Det som är bra i Danmark, enligt både socialdemokrater och borgerliga, vore också bra i Sverige.

<-- Home
RSS 2.0