Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Thursday 30/03/2023, 16:27:58

14/01/2005 11:56:48 am
I LNB: Ekonomisk frihet skapar tillväxt. Idag distribuerar Liberala Nyhetsbyrån en debattartikel av undertecknad till sina 27 prenumererande dagstidningar om sambandet mellan ekonomisk frihet och tillväxt. I artikeln har jag jämfört utvecklingen av den ekonomiska friheten i EU-länderna enligt det årliga indexet "Economic Freedom in the World" med siffrorna över tillväxt från Eurostat. En slutsats är att av de 11 EU-länder som har ökat sin ekonomiska frihet relativt de andra mellan 1996 och 2003 har 8 också förbättrat sin position i BNP per capita. Frihet är vägen till välstånd. Sverige får bra frihetsbetyg i kategorierna penningpolitik, kapitalflöden, bank och finans, äganderätt och informell sektor. Där får vi 1 på en skala 1-5 där 1 är bäst. Sverige får lägst betyg i kategorierna skattetryck, statlig inblandning i ekonomin och grad av regleringar. Allra lägst är betyget för skattetrycket: 3,9. Vill vi öka den ekonomiska tillväxten i Sverige så ska vi öka den ekonomiska friheten. Lägre skattetryck, mindre offentlig sfär och färre regleringar framstår som de mest angelägna förändringarna. Att avstå från att agera eller göra tvärtom är att frivilligt välja tillbakagång och sämre välfärd.
Läs hela artikeln (pdf) - >

<-- Home
RSS 2.0