Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Tuesday 21/03/2023, 20:47:51

04/03/2009 8:42:23 am
Rea eller euro? Idag skriver jag i Europaportalen om kronans dramatiska fall så att en euro nu kostar 11,50 kr. Att vi säljer det vi producerar på rea framställs ofta som något positivt, men har sannolikt fler nackdelar än fördelar:

"Är detta verkligen bra? En prissänkning på 20 procent leder också till 20 procent lägre intäkter. Blir man verkligen rikare då? Samtidigt stiger de importerade varornas pris lika mycket. Vi får mindre betalt när vi säljer och måste betala mer när vi köper.

I detta ligger också den underliga idén att alla produkter ska bli lika mycket billigare, oavsett hur branschen ser ut. Jag måste erkänna att mitt företag inte har något behov av en prissänkning på tjänster till utländska kunder. Och hade vi det kunde jag själv ha sänkt priset.

Sedan kan ju inte alla sänka priserna jämfört med varandra. Förutsättningen att svensk REA ska leda till ökad försäljning är ju att våra grannar inte har REA. Med andra ord åker vi snålskjuts på våra danska, finska och tyska vänner."


Läs artikeln här - >

<-- Home
RSS 2.0