Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Thursday 25/07/2024, 02:55:43

10/03/2009 9:39:26 am
Reformernas Nacka. Igår kväll talade jag således för Nackamoderaterna - enligt uppgift landets största moderatförening. Mycket trevligt och intressant. Bland annat lärde jag mig om deras reform 2001 rörande särskilt boende för äldre. Tidigare placerades de äldre ut på kommunens egna eller på upphandlade enheter och det var ont om plats. Från 2001 fick de boende en sorts peng och fick själva välja, vilket gjorde att de då 12 olika enheterna började specialisera sig och konkurrera. Enheterna fick betalt för den vård som levererades - större vårdbehov gav mer betalt. Redan första året fanns plötsligt fem helårsplatser över tack vare den nya effektiviteten. Så går det när konsumenten får makten.

<-- Home
RSS 2.0