Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Tuesday 21/03/2023, 21:57:47

23/03/2009 8:22:28 am
I Utmaningen: Gör som Danmark - sänk marginalskatten! Inom ramen för Svenskt Näringslivs projekt Utmaningen publiceras nu ytterligare en krönika av undertecknad. Nu fokuserar jag på betydelsen av plattare skatter, där avskaffandet av värnskatten är ett viktigt första steg. Om en socialdemokratisk f d skatteminister i Danmark kan förorda det bör en Allians i Sverige kunna göra detsamma.

Läs krönikan här - >

<-- Home
RSS 2.0