Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Tuesday 21/03/2023, 20:43:23

26/03/2009 7:23:02 pm
Sans och måtta? Ständigt i dessa bonusdebatternas dagar ropas det på måttlighet. I detta förefaller ligga mycket Jantelag, nästan något triumferande över att de som har gapat efter mycket har förlorat en hel del. Men måttlighet har aldrig drivit något framåt. Kreativitet, mod, risktagande, vilja att pröva det oprövade, ambitionen att göra det omöjliga möjligt - det driver världen framåt. I försöken sker misslyckanden. Men utan att försöka lyckas ingen. I en fri ekonomi är själva risktagandet och modet att prova nytt de stora tillgångarna. Vill vi ha framåtskridande får vi inte glömma det.

<-- Home
RSS 2.0