Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Friday 31/03/2023, 07:41:11

27/03/2009 11:05:35 am
Nytt projekt: Ny Start för Europa. Undertecknad är således projektledare för ett nytt projekt som syftar till att utveckla nya idéer om hur vi kan komma starkare ur krisen. I april kommer projektet och den första rapporten att presenteras.

I finanskrisens spår genomgår många europeiska länder en djup recession. Det politiska svaret för att möta nedgången kan bli skadligt - subventioner, protektionism och omfattande regleringar.

Inom projektet Ny Start för Europa utvecklas ekonomisk-politiska idéer på marknadsekonomisk grund om hur vi ska komma starkare ur recessionen.

Kärnan i projektet är en rapportserie med kvalificerade analyser av unga experter. Syftet är att visa att det finns konstruktiva reformer att genomföra och därigenom att inspirera opinionsbildare och beslutsfattare i dessa frågor.

Samlingspunkten för idéerna kommer att vara denna webbplats.

<-- Home
RSS 2.0