Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Friday 31/03/2023, 07:35:00

31/03/2009 10:32:59 am
Väninnan. Wanja Lundby Wedins manövrer för att rädda sin heder och position är skickliga och fräcka. Med värdeord som "grundlurad" och påhittade siffror som 20 miljoner vill hon flytta sökarljuset för skulden på Christer Elmehagen.

Den som i likhet med mig har läst Eva Franchells bok Väninnan förvånas inte. Där beskrivs det ständiga intrigerandet och maktkampen i den socialdemokratiska rörelsen. Ständig strid - främst om positioner - internt, enighet externt. En hård skola och ingen bör göra sig illusionen att de bryr sig om annat än makt.

För övrigt är Väninnan - hon var Anna Lindhs nära vän och med på NK den olycksaliga dagen - mycket läsvärd. Franchell är detaljerad, rapp i språket, sympatisk och beskriver politikens insida och villkor på ett närmast West Wing-mässigt sätt.

<-- Home
RSS 2.0