Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Tuesday 2021-11-30, 04:40:47

2009-04-09 09:08:43
Inkomster och skillnader. Så blev P1-debatten av, försenad två dygn och sedan ytterligare en halvtimme - och med LO:s chefekonom Lena Westerlund istället. Ett givande utbyte, tyckte jag. Lena påpekade att den sociala rörligheten är större om inkomstskillnaderna är små. Självklart är det lätt att röra sig mellan olika skikt om nästan inget skiljer dem åt. Men det blir inte så relevant att försöka röra sig uppåt om det inte innebär en tydlig förbättring. I Sverige motarbetas inkomstskillnader aktivt, så sambandet mellan insats och utfall blir svagare. Skillnaderna i inkomst i Sverige är fortfarande bland de minsta i västvärlden. Det hindrar inte minst den som föds under knappa förhållanden och vill sträva uppåt.

Lyssna på debatten här - >

<-- Home
RSS 2.0