Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Tuesday 2021-11-30, 04:52:59

2009-04-11 21:04:49
Tom tunna! Det kan ha varit påskledigheten som gjorde att jag inte som brukligt ägnade tid åt denna källa till skratt, och således missade Aftonbladets ledarsidas kritik härom dagen. De skrev så här:

"Den liberale debattören Johny Munkhammar försökte i gårdagens P1 Morgon försvara den svenska utvecklingen mot större klyftor. Rejäla inkomstskillnader ökar incitamenten för människor att ta risker, menade han. Ojämlika människor vågar!

Så brukar högern resonera och i dessa finanskristider måste de väl ändå sägas ha fått sin teori bekräftad. Benägenheten att ta risker blir utan tvivel ansenlig om du vet att någon annan plockar upp notan ifall du misslyckas.

Fråga valfri, numer arbetslös, hedgefonds-handlare."


Staten motarbetar aktivt och intensivt inkomstskillnader i Sverige. Därför är dessa skillnader bland de minsta i västvärlden. Att de är större än för tre decennier sedan innebär att vi jämför med en historiskt sett än extremare punkt.

Istället för en seriös debatt väljer Aftonbladet en tom retorisk poäng, en ytlig släng mot den påhittade "högern". Men seriöst: Är det någon som tror att människor lika gärna arbetar extra, utbildar sig, tar risker och startar företag om staten tar nästan hela förtjänsten?

Det mest komiska är dock att de inte ser sin egen motsägelse. Det är ju i deras samhälle, där staten tar hand om allt och alla, som man inte får bära konsekvenserna av egna handlingar, där någon annan "tar notan". Jag anser att man själv ska ha större frihet och ansvar. Och har någon varit kritisk till statliga bail-outs i dessa tider så är det jag.

Möjligen illustrerar Aftonbladets ledarsida i detta korta inlägg vänsterns kollaps. I frånvaro av varje intellektuell tanke försöker de föra debatt med slagorden från plakaten på första maj. Opinionen visar vad allmänheten tycker. Folk ser tomheten.

<-- Home
RSS 2.0