Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Tuesday 2021-11-30, 03:54:41

2009-04-17 06:28:27
Många böcker blir det... Låt mig i all korthet rekommendera två rykande färska böcker i heta ämnen, författade av goda vänner. Fredrik Segerfeldts Gör ingen skada - biståndets hippokratiska ed visar, baserat på tillgänglig forskning, att traditionellt utvecklingsbistånd sannolikt gör mer skada än nytta. Johan Norbergs En perfekt storm ger oss en pedagogisk och utförlig bakgrund till finanskrisen.

<-- Home
RSS 2.0