Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Tuesday 2021-11-30, 04:59:04

2009-04-17 09:57:09
Debatt med Ehrenberg. På väg till SVT-debatten med Johan Ehrenberg (kl. 0610) påpekade taxicahuffören att "det måste vara ett bra sätt att vakna på". Tja, det är ett sätt att vakna, i vart fall. Alltid uppfriskande att debattera med någon i vars värld det fortfarande är 1968, som vill att staten ska ta över det mesta.

Se debatten här - >

<-- Home
RSS 2.0