Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Friday 31/03/2023, 17:58:24

18/01/2005 11:05:09 am
Var Televerket bättre? Igår presenterades utredningen Liberalisering, regler och marknader, ledd av LO:s chefekonom Dan Andersson. Den hade till uppdrag att utvärdera de avregleringar inom post, tele, el, flyg och järnväg som har genomförts på senare år. Att Dan Andersson fick uppdraget att leda den säger något om den politiska vindriktningen i landet. Han är knappast någon ideologisk försvarare av fria marknader och har ett intresse av att försvara privilegierna hos anställda i monopolföretag. Ett tidigare delbetänkande om avregleringen av elmarknaderna bekräftade tesen att han till varje pris ville få avregleringarna att framstå i negativ dager. Han skyllde elprishöjningarna på avregleringen. Senare granskningar visade dock att större delen av höjningarna kunde förklaras av skattehöjningar och resten av att monopolet på näten bibehölls. De företag som kom in efter avregleringen hade ingen del i prishöjningarna. Men utredningen som kom igår verkar inte ha lyckats framställa avregleringarna negativt. Troligen för att det inte gick. Vem skulle idag vilja ha ett enda televerk, mestadels fast telefoni och priser flera gånger högre än de nuvarande? Vem vill att kunderna åter ska stå på kö efter taxi istället för att taxi, som idag, står på kö efter kunderna? Analysen i utredningen är således att avregleringarna har varit bra för konsumenterna och samhällsekonomin. Ändå föreslås mer statlig kontroll, bland annat för att stärka konsumenterna. Det är fel väg. Konsumenterna stärks av att avregleringarna fortsätter och fullföljs, inte genom nya myndigheter.
Läs mer om effekterna av avregleringar här - >

<-- Home
RSS 2.0